This event is endorsed
and organized by

1st EAI International Conference on Machine Learning and Intelligent Communications

August 27–28, 2016 | Shanghai, People's Republic of China

Day 1

 

10:00 - 20:00 Registration  

Registration at the lobby of Grand Mercure Shanghai

Address: Hongqiao, 369 Xianxia Road, Shanghai, China

Day 2

 

8:30 - 9:00 Welcome Opening Room: Dragon & Phoenix

 

Welcome and Opening Remarks by General Chairs. Room, 2nd floor

 

9:00 - 10:10 Keynote Speech #1 Room: Dragon & Phoenix Room, 2nd floor

 

Keynote Speech #1: Prof. Kishor S. Trivedi

 

Capacity Planning for Infrastructure-as-a-Service Cloud

 

10:10 - 10:30 Coffee Break

 

10:30 - 11:40 Keynote Speech #2 Room: Dragon & Phoenix Room, 2nd floor

 

Keynote Speech #2: Prof. Xiaomin Ma

Towards Intelligent Vehicular Networking for Safety Applications

 

12: 00 - 13:30 Lunch Room: L’Atrium Restaurant, 2nd floor

 

14:00 - 15:10 Keynote Speech #3 Room: Dragon & Phoenix Room, 2nd floor

  

Keynote Speech #3: Mr. Yuan Yao

From Concept to Prototype: NI Software Defined Radio Platform and 5G Overview

 

15:10 - 15:30 Coffee Break

 

15:30 - 17:00 Technical Sessions 1&2

 

Technical Session #1: Intelligent cooperative networks

Session chair: Zhian Deng

Room: Dragon & Phoenix Room (Part A), 2nd floor

 

Capacity of Content-Centric Hybrid Wireless Networks ; Liu, Jian; Zhang, Guanglin; Li, Demin; Ren, Jiajie.

 

D2D-based Cooperative Uplink Transmission for Vehicular Users; Pan, Yun; Wang, Chao; Liu, Fuqiang; Wang, Ping.

 

Multiple Relay Selection Scheme for Underwater Acoustic Cooperative Communication Based on Steady-State Mean-Square-Error Threshold ; Liu, Zhiyong; Wang, Yinghua; Ding, Baoqi.

 

Research for Data Transmission Protocol Performance of DTN Relay Link Based on CFDP ; Li, Dezhi; Ni, Yaoqing; Wu, Qun; Wang, Zhenyong; Kong, Deyang.

 

A Novel Constellation Shaping Method to Reduce PAPR for Rate Compatible Modulation; Wang, Min; Zou, Qin; Tu, Xiaoqiang.

 

Application of Four-Channel Broadband Transmitter in Coal Mine; Han, Xiaobing; Li, Qi; Fu, Chenglin.

 

Technical Session #2: Intelligent positioning and navigation systems

Session chair: Weidang Lu

Room: Dragon & Phoenix Room (Part B), 2nd floor

 

Accuracy Enhancement with Integrated Database Construction for Indoor WLAN Localization ; Zhang, Qiao; Zhou, Mu; Tian, Zengshan.

 

An Intelligent Mobile-Based Crowdsourcing Information Notification System for Developing Countries ; Singh, Arun; Li, YueXin ; Sun, Yu; Sun, Qingquan.

 

Density-based Dynamic Revision Path Planning in Urban Area via VANET ; Wu, Siwei; Li, Demin; Zhang, Guanglin; Guo, Chang; Qi, Leilei.

 

Reducing Calibration Effort for Indoor WLAN Localization using Hybrid Fingerprint Database ; Tang, Yunxia; Zhou, Mu; Tian, Zengshan; Qiu, Feng.

 

Support Vector Machine based Range-free Localization Algorithm in Wireless Sensor Network ; Tang, Tao; Liu, Haicheng; Song, Haiyan; Peng, Bao.

 

Indoor WLAN Deployment Optimization Based on Error Bound of Neighbor Matching; Qiu, Feng; Zhou, Mu; Tian, Zengshan; Tang, Yunxia; Zhang, Qiao.

 

18:00 - 20:00 Banquet

Room: Ballroom I, 3rd floor, Abundant Green Restaurant

 

Day 3

8:30- 10:00 Technical Sessions 3&4

 

Technical Session #3: Machine learning algorithm & cognitive radio networks

Session chair: Feng Li

Room: Dragon & Phoenix Room (Part A), 2nd floor

 

A Machine Learning Based Forwarding Algorithm Over Cognitive Radios in Wireless Mesh Networks ; Yang, Jianjun; Shen, Ju; Guo, Ping; Payne, Bryson; Wei, Tongquan.

 

Bandwidth and Power Allocation for Wireless Cognitive Network with Eavesdropper ; Gu, Kecai; Lu, Weidang; Zhou, Guomin; Peng, Hong; Xu, Zhijiang; Liu, Xin.

 

Space-based Information Integrated Network Technology and Performance Analysis Based on Cognitive Radio ; Liu, Shuai; Wang, Humei; Wang, Shitao.

 

SLNR-Oriented Power Control in Cognitive Radio Networks with Channel Uncertainty; Wang, Le; Ding, Guoru; Ren, Guochun; Chen, Jin; Xue, Zhen; Wang, Haichao; Wang, Yumeng.

 

Spectrum Sensing and Spectrum Allocation Algorithms in Wireless Monitoring Video Transmission; Huang, Xinlin; Zhai, Yubo; Sun, Qingquan; Hu, Shuqi.

 

Research on Cooperative Spectrum Sensing Algorithm; Gao, Yu; Huang, Xinlin; Tang, Xiaowei; Xu, Yuan.

 

Technical Session #4: Machine learning and information processing in wireless sensor networks

Session chair: Bo Li

Room: Dragon & Phoenix Room (Part B), 2nd floor

 

Application of Clustering Algorithm Based on Lateral Inhibition in University Course ; Guo, Dongwei; Song, Feixue; Zeng, Zhihua.

 

Coverage improvement strategy based on Voronoi for directional sensor networks ; You, Shan; Zhang, Guanglin; Li, Demin.

 

Energy-Balanced Routing Algorithm in Wireless Sensor Networks Using Cauchy Operator ; Li, Feng; Zhang, Jiangxin; Liu, Xin.

 

An Emergency Event Driven Routing Algorithm for Bi-directional Highway in Vehicular Ad Hoc Networks ; Yang, Yajie; Li, Demin; Zhang, Guanglin; Guo, Chang; Jin, Saifei.

 

Sensing-Throughput Tradeoff in Spectrum handoff-based Cognitive Radio ; Liu, Xin; Lu, Weidang; Li, Feng.

 

Forecasting HSDPA Data Traffic Using Abductive Network ; Lawal, Isah Abdullahi; Sadiq, Jibrin Muhammed.

 

10:00 - 10:20 Coffee Break

 

10:20 - 11:50 Technical Sessions 5&6

 

Technical Session #5: Intelligent cooperative/distributed coding

Session chair: Xin Liu

Room: Dragon & Phoenix Room (Part A), 2nd floor

 

A CRC-Aided LDPC Erasure Decoding Algorithm for SEUs Correcting in Small Satellites ; Zheng, Hao; Song, Zinan; Chai, Shuo; Shao, Liwei.

 

A Serial Time-Division-Multiplexing Chip-Level Space-Time Coded Multi-User MIMO System based on Three Dimensional Complementary Codes ; Sun, Siyue; Liang, Guang; Wang, Kun.

 

A Spectrum Access Scheme for MIMO Cognitive Networks with Beamforming Design ; Wang, Yanbing; Lu, Weidang.

 

Interference Cancellation for Multi-user in DFT-S OFDM system based on OWPIC algorithm; Guan, Qingyang.

 

Research on Decentralized Group Replication Strategy Based on Correlated Patterns Mining in Data Grids ; Qin, Danyang; Liu, Ruixue; Zhen, Jiaqi; Yang, Songxiang; Wang, Erfu.

 

An ASIC Fast Decoder of Rate Compatible Modulation and Its Application in Wireless Communication System; Yu, Wei; Wu, Jun; Cui, Hao; Zhang, Zhifeng; Ren, Haoqi.

 

Technical Session #6: Intelligent wireless communications

Session chair: Rui Wang

Room: Dragon & Phoenix Room (Part B), 2nd floor

 

An Redundant Networking Channel to Support Reliable Communications in the Internet of Things Applications ; Ortiz, Michael; Sun, Yu; Young, GilbertS.; Sun, Qingquan.

 

Calibration Method of Gain-Phase Errors in Super-resolution Direction Finding for Wideband Signals ; Zhen, Jiaqi; Qin, Danyang; Yang, Jie; Li, Yanchao.

 

Koch Fractal-based LED Lamp Appearance Design Method ; Xie, Xufen; Cao, Xin; Xiao, Weihao; Zou, Nianyu; He, Xiaoyang.

 

A Research on Underwater Acoustic Channel Modeling and Simulation of Shallow Sea; Li, Bo; Yang, Hongjuan; Liu, Gongliang; Peng, Xiyuan.

 

Virtual Memory Based Radar Display and Control System; Wang, Mingxiao; Tian, Zengshan; Zhou, Mu; Qiu, Feng.

 

Research on LMMSE Channel Estimation Algorithm Using SLSM in WPM System; Zhong, Weizhi; Su, Sheng; Liu, Xin; Zhou, Jianjiang.

 

12:00 - 13:30 Lunch

Room: L’Atrium Restaurant, 2nd floor

 

14:00 - 15:30 Technical Sessions 7&8

 

Technical Session #7: Intelligent signal processing

Session chair: Mu Zhou

Room: Dragon & Phoenix Room (Part A), 2nd floor

 

Intelligent Recognition of Traffic Video Based on Mixture LDA Model; Tang, Xiaowei; Huang, Xinlin; Gao, Yu; Dong, Hang; Zhang, Xin; Liu, Nan.

 

vPrediction: Workloads Prediction using SVM model; Du, Jingbo; Zhou, Wei; Hu, Weihua.

 

Text Detection in Natural Scene Image: A Survey ; Wang, Shupeng; Fu, Chenglin; Li, Qi.

 

Self-Similar Traffic Prediction Scheme Based on Wavelet Transform for Satellite Internet Services ; Han, Yu; Li, Dezhi; Guo, Qing; Wang, Zhenyong.

 

Classification for signal modulation Based on fuzzy integral function; Guan, Qingyang; Zhang, Yongle.

 

Robust Spectral-Temporal Two-Dimensional Spectrum Prediction; Zhai, Siyu; Ding, Guoru; Chen, Xiaoming; Zhang, Yuming; Liu, Chao.

 

Technical Session #8: Intelligent audio processing

Session chair: Lin Lin

Room: Dragon & Phoenix Room (Part B), 2nd floor

 

A Pitch Estimation Method Robust to High Levels of Noise ; Xu, Jingyun; Zhao, Xiaoqun; Cai, Zhiduan.

 

Negative Emotion Speech Classification for a Six-leg Rescue Robot ; Han, Xiaolei.

 

Research of Speech amplitude distribution based on Hadamard Transformation ; Xu, Jingyun; Zhao, Xiaoqun; Cai, Zhiduan.

 

An MELP Vocoder Based On UVS and MVF ; Lu, Tangle; Zhao, Xiaoqun.

 

Optimization of Voiced Excitation Model by MVF Algorithm ; Xue, Bing; Zhao, Xiaoqun.